Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2012

Γραφείο Αντιπεριφεριάρχη Σάμου: Εκσυγχρονισμός αλιευτικών σκαφών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚ κ ΚΤΗΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΣΑΜΟΣ: 18-6-2012

Αρ. πρωτ.: ΔΥ

Θέμα: Εκσυγχρονισμός αλιευτικών σκαφών.

Το Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου και Ικαρίας ενημερώνει όλους τους αλιείς, πλοιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, ότι έχει διαβιβασθεί στην υπηρεσία μας η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγραμματος Αλιείας 2007−2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ» ΜΕΤΡΟ 1.3: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»,

Σύμφωνα με αυτήν οι αλιείς μπορούν άμεσα να υποβάλλουν νέες αιτήσεις από 01-07-2012 μέχρι 30-9-2012

Οι υπαγόμενες Πράξεις αφορούν σε ενέργειες των παρακάτω Δράσεων:

Δράση 1: Βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους.

Δράση 2: Βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Δράση 3: Βελτίωση της υγιεινής των προϊόντων.

Δράση 4: Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.

Δράση 5: Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Δράση 6: Βελτίωση της επιλεκτικότητας.

Δράση 7: Αντικατάσταση κινητήρα.

Δράση 8: Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων.

Δράση 9: Άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών.
Στο πλαίσιο της εν λόγω Πρόσκλησης χορηγείται δημόσια ενίσχυση για εργασίες σε αλιευτικά σκάφη ηλικίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, υπό τον όρο ότι δεν θα αυξάνεται η δυνατότητα των σκαφών αυτών να αλιεύουν ιχθείς, ούτε η χωρητικότητα των χώρων αποθήκευσης των αλιευμάτων.

Παρακαλούμε για την αποστολή του ανωτέρω δελτίου τύπου στα τοπικά ΜΜΕ, προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι επαγγελματίες αλιείς. ώστε οι αιτήσεις να κατατεθούν εμπρόθεσμα.

Περισσότερες διευκρινήσεις στους δυνητικά Δικαιούχους δίνονται από την υπηρεσία μας

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου