Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Δήμος Ικαρίας:Πρόσκληση σύγκλισης 22ου Δημοτικού Συμβουλίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Ικαρία  9 Δεκεμβρίου  2011
ΝΟΜΟΣ  ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ                                      Αριθ.Πρωτ. : 11841
                                                                Προς
                                                                1.  κ. Δήμαρχο Ικαρίας
                                                         2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ικαρίας
                                                                        ΛΕΡΙΑΔΗ ΗΛΙΑ
ΣΚΑΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
ΜΠΙΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ
ΚΡΗΤΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
ΡΑΠΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΥΡΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΡΟΥΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ
ΚΟΧΙΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ
ΛΑΚΙΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ
ΣΤΑΜΟΥΛΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟ
ΚΑΡΟΥΤΣΟ ΦΑΝΟΥΡΙΟ
ΤΕΣΚΟ ΣΠΥΡΟ
ΛΑΡΔΑ ΝΙΚΟΛΑΟ
ΤΣΑΚΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
ΚΟΥΝΤΟΥΠΗ  ΣΤΥΛΙΑΝΟ
ΚΟΧΙΛΑ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΓΑΓΛΙΑ ΗΛΙΑ
                                      3. κ.κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων               
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης  22ου Δημοτικού Συμβουλίου
                      (άρθρο 67 Ν.3852/2011)
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στη αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ικαρίας στον Εύδηλο.
την  Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011  και ώρα 17.00μ.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
 1. Καταβολή μέρους της επιχορήγησης του έτους 2011 στο ΝΠΔΔ Ι.ΤΣΑΡΝΑΣ ποσού 17.600€
 2. Έγκριση ΑΠΕ «Επισκευή αγωγών ύδρευσης – άρδευσης φράγματος Πεζίου»
 3. Έγκριση ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης για τα έργα : α) Εγκατάσταση αγωγού ύδρευσης Βαθές-Λαψαχάδες Γιαλισκάρι β) Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Ραχών
 4. Αποδοχή και κατανομή λειτουργικών δαπανών σχολείων ποσού 18.914,27€.
 5. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης: α) «Συντήρηση και επέκταση δικτύου και δεξαμενών δασοπυρόσβεσης Δ.Ε Ραχών» β) «Καθαρισμός αγροτοδασικών δρόμων Δ.Ε Ραχών» γ) «Επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων»
 6. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης «Καθαρισμός κοιτόστρωση και διευθέτηση χειμάρρων» Δ.Ε Αγίου Κηρύκου.
 7. Παραλαβή μελέτης : α) Χάραξη ορίων αιγιαλού Τ.Κ. Καραβοστάμου και  β) σύνταξη κτηματολογίου περιοχής Αρνοπεζίου (φράγμα).
 8. Επιχορήγηση συλλόγου «Φίλων Φιλαρμονικής»  με 5.000€
 9. Αποδοχή προσφοράς 500 εμβολίων γρίπης
 10. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου  εμπορίου
 11. Μετακινήσεις κ.κ Δημάρχου και Αντιδημάρχων και  Δημοτικού Συμβούλου.
 12. Αιτήσεις ενστάσεις τελών ύδρευσης (Δ.Δ Ραχών)
 13. Λογιστική τακτοποίηση πρώην Ν.Π. Παιδικού Σταθμού Αγίου Κηρύκου
 14. Αποδοχή ποσού 192.000€ για τουριστική προβολή Ικαρίας-Φούρνων από Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ανάθεση έργου 3.000€ στο Κέντρο Μάθησης και Πολιτισμού Αιγαίου για την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου Τουριστικής προβολής του Δήμου Ικαρίας.
 15. Διάθεση πίστωσης από τον ΚΑ 0/6433 ποσού 2.450€ φιλοξενία μουσικού ΔΕ Ευδήλου.
 16. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ενίσχυση του Κ.Α 0/6122 «Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων».
 17. Άδεια ίδρυσης υπεραγοράς λιανικού εμπορίου (Ν.3852 α.94 π.6 αρ.29).
 18. Προτάσεις ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ
 19. Προτάσεις ΑΣΠΙΗ Πρόεδρος του Δ.Σ


  Χριστίνα Ξηρού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου