Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Σάμου: Δελτίο Τύπου

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΑΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Σάμος 18 Μαΐου 2012

ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε Ν.ΣΑΜΟΥ


Υπενθυμίζουμε στους κατόχους και στους χρήστες υφισταμένων στοιχείων υδροληψίας (γεωτρήσεις-πηγάδια-υδρομαστεύσεις-κ.λ.π.) του νομού Σάμου που καλύπτουν αρδευτικές και υδρευτικές ανάγκες και που υφίστανται μέχρι τις 16-6-2011, ότι βάσει της Κ.Υ.,Α 150559/10-6-2011 (Φ.Ε.Κ 1440-Β’/16-6-2011) υποχρεούνται σε έκδοση άδειας χρήσης νερού, είτε δεν έχουν άδεια εν γένει, είτε η υπάρχουσα άδεια δεν ισχύει, είτε δεν αναφέρεται στην άδεια η χρονική διάρκειά της.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στα παραρτήματα της Κ.Υ.Α 150559/10-6-2011 (Φ.Ε.Κ 1440-Β’/16-6-2011) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε αργότερα και πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, στο Διοικητήριο Σάμου.

Καταλυτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών η 16-6-2012,

Επισημαίνουμε ότι μετά την παρέλευση των παραπάνω ημερομηνιών οι υδροληψίες θεωρούνται μη σύννομες και επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Συναφώς σας γνωρίζουμε ότι για αρδευτική χρήση δεν απαιτείται χημική εξέταση του νερού.Από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Σάμου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου