Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Απάντηση στην Ανοιχτή Επιστολή του ΚΠ ΦΑΡΟΣ: Τι έκανε ο Οικολογικός Άνεμος για το θέμα των Κέντρων Πρόληψης στα νησιά μας5 Μαΐου 2014

Σχετικά με την ανοιχτή επιστολή που έστειλε Κέντρο Πρόληψης ΦΑΡΟΣ προς τους υποψήφιους δημάρχους και αντι-περιφερειάρχες, ο Ηλίας Γιαννίρης, τέως Περιφερειακός Σύμβουλος Βορείου Αιγαίου και υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Σάμου απάντησε ως εξής:

"Ο Οικολογικός Άνεμος υποστήριξε σθεναρά το θέμα των Κέντρων Πρόληψης και την απρόσκοπτη χρηματοδότηση και λειτουργία τους στα νησιά μας. Παραθέτουμε τέσσερα παραδείγματα:


1. Ενημέρωση για τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της 9-10 Σεπτεμβρίου 2013

Προτείναμε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο να διαμορφώσει ένα ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για την Υγεία στο Αιγαίο δεκαετούς διάρκειας (2013-2023) που θα στηρίζεται στα αποτέλεσμα μιας σοβαρής προεργασίας που θα κάνει μια αντιπροσωπευτική επιτροπή Περιφερειακών Συμβούλων (με συμμετοχή κυρίως αυτών που έχουν άμεση σχέση με τα θέματα υγείας) καθώς και επιστημόνων και εκπροσώπων νοσηλευτικού-ιατρικού προσωπικού.

Το τελικό κείμενο του Σχεδίου Περιφερειακής Πολιτικής για την Υγεία στο Αιγαίο 2013-2023, μετά και την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα αφορά στόχους, χρονοδιαγράμματα και μέσα υλοποίησης της πολιτικής αυτής, που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες ΚΑΘΕ νησιού σε ολοκληρωμένη βάση, θα βελτιώνει σταδιακά τον συντονισμό μεταξύ των διαφόρων δομών υγείας αλλά και των κοινωνικών υπηρεσιών που σχετίζονται με τα θέματα υγείας, και θα δίνει προτεραιότητα στην πρόληψη των ασθενειών και στη διατήρηση της υγείας. Παράλληλα απαιτείται η συνεννόηση με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα για τη διαμόρφωση κοινής πολιτικής για την υγεία στα νησιά μας

http://oikoanemos.wordpress.com/2013/09/11/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b5-11/

2. Ενημέρωση για τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της 11ης και 12ης Μαρτίου 2013

Για το ζήτημα του παγώματος χρηματοδότησης των Κέντρων πρόληψης και της δομής «Βοήθεια στο σπίτι» επισημάναμε ότι καλύπτουν πάγιες ανάγκες εδώ και πολλά χρόνια, υποστηρίξαμε να απαιτηθεί να κατατεθούν τα ποσοστά από τις ΚΑΠ που αναλογούν και χωρίς τα οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες πρόνοιας και προτείναμε η Περιφέρεια να απαιτήσει είτε να μονιμοποιηθούν οι υπηρεσίες που παρέχουν κοινωνικές εξυπηρετήσεις.

http://oikoanemos.wordpress.com/2013/03/14/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b5-9/

3. Ενημέρωση για τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της 24ης και 25ης Σεπτεμβρίου 2012

υποστηρίξαμε το αίτημα να μην κλείσουν τα κέντρα πρόληψης της Περιφέρειας λόγω υποχρηματοδότησης (25/9)

http://oikoanemos.wordpress.com/2012/09/27/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b5-7/

4. 30/09/2010, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Β ΑΙΓΑΙΟ ΟΚΤ 2010 Πρόγραμμα θέσεων για το Βόρειο Αιγαίο

Αν η πολιτική πρόληψης είναι απαραίτητη σε όλες τις κοινωνίες, η εμπειρία ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής θα έπρεπε να έχει γίνει η βάση για την πολιτική υγείας στα νησιά. Αντί για αυτό, στα νησιά δεν υπάρχει η ελάχιστη έμφαση σε θέματα πρόληψης, ενώ και η πρωτοβάθμια φροντίδα είναι σε

απαράδεκτα επίπεδα, ιδιαίτερα για τα πιο μικρά νησιά και για την υπόλοιπη εκτός τουριστικής περιόδου εποχής. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει μια πολιτική για την υγεία που να ανταποκρίνεται εξειδικευμένα στις νησιωτικές κοινωνίες κάθε μεγέθους.

Οι προτάσεις μας

Η έμφαση για την προστασία της υγείας των νησιωτών πρέπει να είναι στην πρόληψη και στην παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης στα νησιά….

Σημαντική έμφαση πρέπει να δοθεί από την Περιφέρεια στην μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν πλέον την υγεία των νησιωτών, να υπάρξουν

σοβαρές μελέτες για τα αίτια της αρρώστιας και της θνησιμότητας στα νησιά καθώς και ένα σχέδιο για τη βελτίωση της υγείας με έμφαση στην πρόληψη, την αλλαγή συνηθειών (και με βάση την εμπειρία από το πρόσφατο παρελθόν)καθώς και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών παραγόντων που σχετίζονται με την υγεία.

http://oikoanemos.wordpress.com/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1/


Ηλίας Γιαννίρης

τ. Περιφερειακός Σύμβουλος Βορείου Αιγαίου

υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Σάμου


Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου