Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2014

Λιμενικό Σώμα: Αλλαγή στο καθεστώς ασφάλισης σκαφών

Οι Λιμενικές Αρχές της Ικαρίας ενημερώνουν του ιδιοκτήτες σκαφών ότι με το Ν. 4256/14 (ΦΕΚ 155Α΄/30-7-14) επήλθε τροποποίηση στο άρθρο 14 §4α και ταυτόχρονα προστέθηκε το άρθρο 13 §γ στο Ν. 4256 (ΦΕΚ 92Α 14/4/2014) σύμφωνα με τα οποία η μετακίνηση και κυκλοφορία:

α) των πλοίων αναψυχής, και των επαγγελματικών τουριστικών ημεροπλοίων: (δηλαδή κάθε σκάφους ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων, ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο),

β) των μικρών σκαφών ή άλλων θαλάσσιων μέσων αναψυχής τα οποία θεωρούνται ταχύπλοα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς λιμένα, επιτρέπεται μόνον αν αυτά είναι ασφαλισμένα για:

i) Αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες ή θάνατο επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά επιβάτη και δεν μπορεί να είναι κατώτερο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ ανά συμβάν.


ii) Αστική ευθύνη για υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.

iii) Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.


Δηλαδή με την αλλαγή που επήλθε στις 30/7/2014 όλα τα σκάφη άνω των 7 μέτρων (εκτός των επαγγελματικών αλιευτικών) αλλά και τα σκάφη που είναι ταχύπλοα πρέπει να είναι ασφαλισμένα.

Ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις, στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€) έως είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000€)

ΟΙ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ & ΕΥΔΗΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου